انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

tarikh

  |  

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

فایل فرم گزارش

با توجه به تأکید دفتر بررسی و همکاری راهنمایان گردشگری استان مبنی بر ارسال دقیق گزارش تورها به این دفتر، دو فایل گزارش تورهای ورودی و خروجی از طریق لینک های زیر قابل بارگذاری می باشند.

همچنین به منظور رفع مشکلات احتمالی در تورهای بومگردی/طبیعتگردی داخلی، در صورتی که نیاز به ارسال گزارش می باشد، فایل آن از طریق لینک زیر قابل بارگذاریست.

فایل گزارش تورهای ورودی

فایل گزارش تورهای خروجی

فایل گزارش تورهای طبیعتگردی(ارسال به مسئول کمیته بومگردی)

دانلود آموزش نحوه ی ارسال گزارش، دریافت نام کاربری و رمز عبور در اتوماسیون مکاتباتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان (PDF)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)


کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان می باشد
ارتباط با ما
دبير : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٧
خزانه دار: ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٨  
عضو اصلی : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٩ 
رييس : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠٢٠ 
نايب رييس : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠٢١
 etga.blogfa.com

 

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)