انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

Translations:

tarikh

  |  

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

Board

اعضای هیات مدیره و بازرسین منتخب انجمن صنفی کارگری راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی استان اصفهان در مجمع عمومی عادی مورخ 1396/12/09 به ترتیب سمت (مصوب در اولین جلسه هیئت مدیره) به قرار زیر است:

اعضای هئیت مدیره
مریم هدائیان   رئیس هیئت مدیره
آزاده شهبازیان   نایب رئیس
مهدی گلی   دبیر انجمن
سیدعلیرضا دامادزاده   خزانه دار
امین عدیلی   عضو اصلی
     
عباس علیجانیان   علی البدل
     
بازرسین
نوید خوزستانی   بازرس اصلی
سیدمجیدرضا نیلی پور   بازرس علی البدل
     
انتصاب های هیئت مدیره
مریم توکلی   کمیته آموزش
حامد آقازمانی   کمیته بومگردی
سید علیرضا دامادزاده   مدیر روابط عمومی
امین عدیلی   توسعه بازار و تبلیغات

 

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)


کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان می باشد
ارتباط با ما
دبير : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٧
خزانه دار: ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٨  
عضو اصلی : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٩ 
رييس : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠٢٠ 
نايب رييس : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠٢١
 etga.blogfa.com
etga@iftga.ir | etga79@yahoo.com | etga79@gmail.com

 

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)